С. Василево – крепост Кота 160.0


63 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и средновековна крепост Кота 160.0 се намира на 1.06 km северно по права линия от центъра на село Василево. Твърдината е била обитавана през тракийския, римския и средновековния период. Изградена е на тераса ограничена от суходолия от югозапад, югоизток и североизток. Вероятно въпросните суходолия в ония времена са били реки и потоци.

Укрепление Кота 160.0 е с приблизително правоъгълна форма, с приблизителни размери от 350 m в посока югозапад- североизток и 190 m в посока северозапад- югоизток. Има площ от около 15 дка. Крепостните съоръжения не личат добре, но на места се очертава крепостна каменна стена и следи от ров. Намерените материали са тракийски, римски (III-IV в.) и средновековни (IX-X в.).

Местоположение

Надморска височина: 159 m GPS координати: 43°37’15” С.Ш. и 28°10’25” И.Д.

Литература

Бобчева, Л. Археологическа карта на Толбухински окръг. София, 1973.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.