Гр. Шабла – крепост Кария


68 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Caria/Кария се намира на 6 km източно по права линия от центъра на град Шабла. Укрепеното, тракийско селище Кария обхваща нос Шабла и възниква към края на V или началото на VI в.пр.н.е. По времето на римската инвазия тук вероятно има римска, пътна станция, а по късно и кастел.

Пристанището на селището е било направено изкуствено, чрез издигнати каменни насипи- вълноломи от север, изток и югоизток, които са оформили басейн с дължина 280 m и ширина 120 крачки. Това предположение е изказано от К. Шкорпил и е потвърдено от проведените подводни изследвания през втората половина на XX в.

Укрепителните съоръжения на Кария били издигнати на самия нос „Шабла“, който тогава се е вдавал на около 40 m по- навътре в морето и затварял от югозапад закрития пристанищен басейн. Според бележките на К. Шкорпил, укреплението имало четириъгълен план с размери 67 на 40 крачки. Зидът на твърдината е бил изграден от ломени камъни, споени с бял хоросан и е бил широк 1.65 m.

В северния и южния ъгъл на западната стена е имало по една квадратна кула. Според археологическите останки, обектът има схема на класически квадрибургум и може да се класифицира като малък кастел, с четириъгълни ъглови кули, които се издават ненапълно пред стените. Към началото на XX в., източната половина на обекта вече била напълно унищожена, поради пропадането на морския бряг. Руините на крепостта били използвани за построяването на Шабленския фар.

Крепост Кария е издигната най- рано през първата половина на IV в. Стандартите на квадрибургите предполагат приблизително квадратна реконструкция на неговия план с размери 60 на 60 m. Укреплението е изпълнявало военно- полицейски функции, изразяващи се в охрана на пристанището, наблюдение и контрол на сухопътния и морски трафик в района, събиране на разузнавателни данни, контрол на търговията и осъществяване на имперската данъчна и митническа политика. Твърдината е приела името на селището, в чертите на което е била издигната.

От намерените материали се предполага, че крепостта Кария е разрушена при хунските нашествия през втората четвърт на V век. Археологът Сергей Торбатов установява построяването на ново късноантично укрепление на мястото на старото. Това става около един век след разрушаването на старото. Построено е по времето на император Юстиниян I (527-565 г.). Големите промени на крайбрежието от късната античност до наши дни не позволяват точното установяване на размерите на твърдината.

Новата Кария е била изградена от добре обработени каменни блокове. Северната стена е била широка 2 m. Тя е следвала точно трасето на римския кастел, като ъгловата кула между северната и западната стена, вече не била квадратна а кръгла. Западната стена не следва трасето на римската. Тя е била широка 1.9 m в северната си част и 2 m в южната. Минавала е през югозападната ъгловата римска кула, като запазва от нея само остатъка, който е стърчал западно пред стената, като го запазва като междинна правоъгълна кула и продължава на юг.

В крепостната стена бил вграден вход към кулата, широк 3.12 m. На юг от тази кула не може да се установи как е изглеждало късноантичното укрепление, поради изменението на крайбрежната ивица през вековете. Новото укрепление е построено към средата на VI век, заедно с крепостите при “Камен бряг 2”, ” Тимум- запад” и “Балчик- Тузлата“, които укрепления са били част от цялостната защитна мрежа, издигната по това време от Източната римска империя.

Кария е унищожена около 563-564 г. при някое варварско нашествие. Следва възстановяване на крепостта от страна на Византия, след много кратък период. Към края на VI век, укреплението е окончателно разрушено.

Местоположение

Надморска височина: 1 m GPS координати: 43°32’22” С.Ш. и 28°36’25” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

gr shabla krepost caria kariya 5f41447f2b643gr shabla krepost caria kariya 5f41448108696gr shabla krepost caria kariya 5f414482b676c

Comments are disabled.