Гр. Шабла – крепост Caria / Кария


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Caria/Кария се намира на 6 km източно по права линия от центъра на град Шабла. Селището обхваща нос Шабла и възниква към края на V или началото на VI в.пр.н.е. и е просъществувало до към края на VI век. Пристанището на селището е било направено изкуствено, чрез издигнати каменни насипи- вълноломи от север, изток и югоизток, които са оформили басейн с дължина 280 m и ширина 120 крачки. Това предположение е изказано от К. Шкорпил и е потвърдено от проведените подводни изследвания през втората половина на XX в. Укрепителните съоръжения на крепостта били издигнати на самия нос „Шабла“, който тогава се е вдавал на около 40 m по- навътре в морето и затварял от югозапад закрития пристанищен басейн. Според бележките на К. Шкорпил, укреплението имало четириъгълен план с размери 67 на 40 крачки. Зидът на крепостта е бил изграден от ломени камъни, споени с бял хоросан и е бил широк 1.65 m. В северния и южния ъгъл на западната стена е имало по една квадратна кула. Според археологическите останки, укреплението има схема на класически квадрибургум и може да се класифицира като малък кастел, с четириъгълни ъглови кули, които се издават ненапълно пред стените. Укреплението е издигнато най- рано през първата половина на IV в. Стандартите на квадрибургите предполагат приблизително квадратна реконструкция на неговия план с размери 60 на 60 m. Укреплението е изпълнявало военно- полицейски функции, изразяващи се в охрана на пристанището, наблюдение и контрол на сухопътния и морски трафик в района, събиране на разузнавателни данни, контрол на търговията и осъществяване на имперската данъчна и митническа политика. Укреплението е приело името на селището, в чертите на което е било издигнато. От намерените материали, се предполага, че е разрушено при хунските нашествия през втората четвърт на V в., както и селището Кария. Към началото на XX в., източната му половина вече била напълно унищожена, поради пропадането на морския бряг. Руините на крепостта били използвани за построяването на Шабленския фар. Археолога Сергей Торбатов установява построяването на ново късноантично укрепление на мястото на старото. Това става около I век след разрушаването на старото. Построено е по времето на император Юстиниян I. Големите промени на крайбрежието от късната античност до наши дни не позволяват точното установяване на размерите на крепостта. Новото укрепление е било изградено от добре обработени каменни блокове. Северната стена е била широка 2 m. Тя е следвала точно трасето на римския кастел, като ъгловата кула между северната и западната стена, вече не била квадратна а кръгла. Западната стена не следва трасето на римската. Тя е била широка 1.9 m в северната си част и 2 m в южната. Минавала е през югозападната ъгловата римска кула, като запазва от нея само остатъка, който е стърчал западно пред стената, като го запазва като междинна правоъгълна кула и продължава на юг. В крепостната стена бил вграден вход към кулата, широк 3.12 m. На юг от тази кула не може да се установи как е изглеждало късноантичното укрепление, поради изменението на крайбрежната ивица през вековете. Новото укрепление е построено към средата на VI век, заедно с крепостите при “Камен бряг 2”,” Тимум запад” и “Балчик- Тузлата “, които укрепления са били част от цялостната защитна мрежа, издигната по това време от Византия. Унищожено е през периода 563-564 г. при някое варварско нашествие. Следва възстановяване на крепостта от страна на Византия, след много кратък период. Към края на VI век, укреплението е окончателно разрушено.

Местоположение

Надморска височина: 1 m GPS координати: 43°32’22” С.Ш. и 28°36’25” И.Д.

Източници

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002
М. Гърдев

Планове

gr shabla krepost caria kariya 5f41447f2b643gr shabla krepost caria kariya 5f41448108696gr shabla krepost caria kariya 5f414482b676c

Обекти в БългарияОбласт ДобричОбщ. ШаблаСевероизточна Б-я

Comments are disabled.