С. Тюленово – укрепление


62 / 100

Описание и история

В границите на село Тюленово са открити следи от малко антично или късноантично укрепление. Следите са от натрупан материал от нерегламентирани, изкопни работи, като при тази дейност са изхвърлени в югоизточната част от селото добре обработени квадри и керамика. От къде е този археологически материал все още не е установено.

Местоположение

Надморска височина: ? GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VIII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.