С. Твърдица – крепост Тимогиция


60 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Timogittia/Тимогиция се намира непосредствено южно от село Твърдица, на срещуположния (десен) бряг на преминаващото край него суходолие “Калайджи дере”. Изградена е над почти отвесния и скалист източен склон на един къс и дълбок страничен дол, вливащ се от юг в суходолието.

Тимогиция не е била обект на археологическо проучване. Понастоящем теренът ѝ е обрасъл с гъста горска растителност, а останките ѝ са силно обезличени, в резултат от хищническото ограбване на каменния строителен материал в миналото и на активната иманярска дейност в настоящето.

К. Шкорпил описва твърдината в личения си архив. Съвременното състояние на останките не позволява проверка на регистрираните данни. Укреплението е било с неправилен трапецовиден план. Голямата му основа имала дължина около 70 m и опирала на ръба на оголения скален венец в посока запад. Следи от укрепяване от тази страна не били засвидетелствани.

Максималната ширина на Тимогиция достигала 45 m. Фронтът му бил ориентиран към платото, поради което югоизточната му страна била най- силно укрепена. Тук били изградени три големи кули: по една в двата ъгъла и една- вероятно кула- порта в средата на зида. Ъгловите кули били полигонални, с диаметър около 12 m, а средната- квадратна, също със страна 12 m. Останки от кули се разпознавали и в западните краища на напречните крепостни стени, непосредствено над скалния стръмен склон.

Планът на северозападната кула на Тимогиция не е бил определен, но тази в югозападния ъгъл била четириъгълна. Тя била изградена преди укреплението, за това е изнесена на 5 m пред крепостната стена и е била свързана с коридор, посредством иззидан коридор широк 1.4 m. Стената е изградена от квадри с изключителна прецизност. Те били подредени в правилни хоризонтални редове. Вътрешността и била запълнена с ломени камъни и хоросан.

К. Шкорпил съобщава за наличието на втора отбранителна линия “във вид на насип”, отстояща на 45 крачки пред стените на крепостта. Това външно укрепление на Тимогиция имало трапецовиден план с максимални размери 180 на 100 крачки, било е построено през Първото българско царство.

Mестоположение

Надморска височина: 57 m GPS координати: 43°36’35” С.Ш. и 28°27’25” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s tvarditsa krepost timogittia timodzhitiya 5f41449c6d930s tvarditsa krepost timogittia timodzhitiya 5f41449e54a98

Comments are disabled.