С. Оногур – крепост Палматис


4 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Палматис се намира в източния край на село Оногур. Западно на 2.8 km от нея е минавал античния път „Дурострум“- „Анхиало“, който минава през „Дюлинския проход“. Крепостта е разположена на високо плато, което се понижава в североизточна посока към суходолието. То е със стръмни склонове от север, изток и юг. От север и юг платото е ограничено от два потока- леви притоци на Суха река, а от изток е ограничено от самата Суха река. Формата на крепостта е правоъгълна, като е разположена с дългата си страна в посока изток- запад, като на запад крепостта се стеснява. Източната стена, която е към суходолието, е дълга около 365 m. Южната стена е дълга вероятно около 580-600 m. Западната стена е дълга вероятно около 200 m. Северната стена е дълга вероятно около 540- 550 m. На 307- 330 m от източната стена на запад се забелязва трасето на преградна стена, разположена в посока север- юг и дълга около 245 m. По трасето и се забелязват 4 кули, като две от тях са ъглови на северната и южната стена.

Местоположение

Надморска височина: 141 m GPS координати: 43°49’23” С.Ш. и 27°35’31” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.