Св. Киприан Киевски


sv kiprian kievski 5f4514fbeeaddСв. Киприан е роден около 1330 г. в Търново, най-вероятно от заможна фамилия. Допуска се вероятността да се пада чичо на митрополит Григорий Цамблак. Своят духовен път св. Киприан започва от известния Килифаревски манастир, под духовното ръководство на св. Теодосий Търновски. Там младият монах се среща със св. Евтимий, бъдещият патриарх на Българското царство, към когото се отнася с голямо уважение до края на своя живот. Прекарва известно време в Студийския константинополски манастир и десет години на Св. Гора – Атон, където се сближава с бъдещия константинополски патриарх Филотей Кокин (1364 – 1376). Патриарх Филотей избира именно св. Киприан за своя представител (апокрисиарий) при разглеждането на тревожния конфликт между Московското княжество и Литовската държава (1373 г.). Поради конфликта между двете държави действащият митрополит на Москва не успявал да обгрижва паството си в земите на литовско-киевския княз. За да не допусне обръщането на последния за съдействие от страна на католицизма, патриарх Филотей поставя св. Киприан за киевски и литовски митрополит (1375 г.), отнемайки тези земи от църковната юрисдикция на Москва. След смъртта на вече възрастния Московски митрополит св. Алексий († 1378).

Comments are disabled.