Панайот Волов


Панайот ВоловПанайот Вичев Волов е роден през есента на 1850 в град Шумен в семейството на западналия еснаф Вичо Симеонов по прякор Вичо Вола. Учи 3 год. във взаимното училище при Добри Войников,а в 1864 год. завършва с отличен успех класното училище в града. След това чиракува като кундурджия в Бабадай и Шумен и работи като търговски помощник. С материалната подкрепа на богатия си сродник Маринчо Бенли продължава обучението си в чужбина. Прекарва две години в Болград и Одеса и от 1869 год. е в град Николаев. Шест месеца преди да завърши Южнославянския пансион в Николаев (Украйна), е принуден да се завърне в Шумен поради заболяване. На път за България той престоява известно време в Букурещ, където се запознава с някои дейци на българския революционен централен комитет (БРЦК).Здружава се най-тясно с Христо Ботев, с който имат близки схващания по-много въпроси. Сработва се със Стефан Стамболов, с който се познават по от рано.От Букурещ взема български революциони вестници, за да ги отнесе в родината, а чрез Христо Ботев урежда да се изпращат от тези вестници на българите учещи в Николаевската гимназия.
След пристигането си в България е назначен за главен учител и директор на класното училище. Организира вечерно училище, участва активно в дейността на местното читалище.

Comments are disabled.