С. Садина – руски редут

img 1634 scaled e1606018355253

5 / 100

Описание и история

Руски редут, наречен “Ак буюн кале”/”Беломустакато кале”/”Крепостта на белия проход”/”Крепостта на бялата седловина” се намира на 2.8 km югозападно по права линия от центъра на село Садина. На изток от „Голямото кале“ се издига куполовидно възвишение, отделено от него с дълга и сравнително широка шийка и плитка седловина. В тези случаи явно става дума за неправилна интерпретация на турския оригинал, извеждан от „bıyık“- „мустак“. Както справедливо се отбелязва в основата на словосъчетанието стои разговорна форма на думата „boyun“, сред значенията на която присъстват „проход“ и „седловина“, а при това положение коректният превод на местното име е „Крепостта на белия проход“/“Крепостта на бялата седловина“. За съществуването на такава крепост пръв се произнася К. Шкорпил, но както и по отношение на „Кючук кале“- отново без план и описание, а само с още по-безличната фраза „без особени остатъци“. Въпреки отсъствието на потвърждение, в археологическата карта на Търговищки окръг и изричната бележка, че крепостта „не се помни от населението“, тази информация продължава да се преповтаря до най- ново време, при това пак с лишен от доказателствен материал. При посещението на мястото не са открити археологически структури, нито какъвто и да било подемен археологически материал. Там обаче и сега добре личат останки от фортификационни съоръжения, датирани от времето на Руско- турската война от 1877-1878 г. Става дума за пригодена за кръгова отбрана система от траншеи, с натрупани пред фронта им високи бруствери от изкопаната землена маса и специално подготвени места за разполагане на оръдия. Укреплението е от полеви тип и е било изградено в екстрен порядък през август 1877 г., за защита на левия фланг на руската, укрепена позиция по линията Садина- Карахасанкьой- Хайдаркьой. То е отбранявано от части на Първи дивизион на Лейбгвардейския Атамански казашки полк. Изиграва съществена роля при ожесточената битка на 18 (30) август 1877 г., влязла в историческите анали като „Сражението при Карахасанкьой“. След успешен целодневен отпор срещу неколкократно превъзхождащия противник, понеслите тежки загуби руски войски са принудени да изоставят цялата укрепена позиция и организирано да се оттеглят в посока към Гагово. С това приключва кратката история и на регистрираното върху възвишението „Ак буюн кале“ землено укрепление.

Местоположение

Надморска височина: 363 m GPS координати: 43°27’41” С.Ш. и 26°16’26” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Градищата край Садина. 2019. -В:
https://www.academia.edu/40719415/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A9%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%99_%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_S._Torbatov._The_hill-top_fortifications_near_Sadina (Достъп: 02.06.2020)
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.