С. Конак – крепост в м. Хасара

img 5150 scaled e1606016943274

5 / 100

Описание и история

Късноантичната крепост има в местността „Хасара“, на 2.18 km западно по права линия от центъра на село Конак. Местните я наричат „Хасарюстю“ или „Кале кувън“. Построена е на връх с високи и стръмни склонове от запад, юг и изток, и високи и малко по- полегати от север. Най- достъпна е от североизток, където чрез седловина върхът се свързва с останалата част от масива. От запад и юг възвишението е ограничено от река на Голямото дере/Буюк дере, от север- от десен неин приток, а от югоизток- от друг десен неин приток. На терена под насип се очертава трасето на крепостен зид. От южната стръмна страна няма следи от зид. Укреплението заема площ от 30 дка. Цялата местност е покрита с гъста гора и във вътрешността се намират незначителни късове от тухли, керемиди и битова керамика. Обекта е с неправилна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Липсва укрепителната линия, на места от север бегло се забелязват останки от вал. От юг ясно се вижда изкуствения ръб на височината, като склона е почти отвесен.

Местоположение

Надморска височина: 378 m GPS координати: 43°12’53” С.Ш. и 26°15’12” И.Д.

Литература

Станев, П., Ив. Атанасов, Ст. Станев. Антични и средновековни селища, и крепости в Поповска и Опаченска общини. София, 2000.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.