С. Ковачовец – укрепено селище в м. Калакоч

img 5224 scaled e1606017018945

1 / 100

Описание и история

Неолитно и тракийско, укрепено селище има в местността „Калакоч“, на 2.68 km северно по права линия от центъра на село Ковачовец. Известно е с името „Калакоч кале“/“Кале билю“. Тя е издигната на равно плато и на неговите североизточни склонове. От юг и запад склонът е стръмен и висок. От север платото е ограничено от суходолия с изключение на тясна 20 метрова ивица, която свързва платото със съседния масив. От изток граничи с извора и потока Четма дере. Твърдината е най- достъпна от юг и запад, където достъпът е ограничен от ров, вал и крепостна стена върху вала. В днешно време се проследяват останки от рова и вала. Обекта е с неправилна форма и приблизителни размери 553 m в посока североизток- югозапад и 404 m в посока северозапад- югоизток. Укреплението според К. Шкорпил е имало кръгла или окръглена форма с дължина на зида около 1000 m. Стените му били изградени от необработени камъни споени с кал. Южно и западно от крепостта е открито голямо селище от същия период, което вероятно също е било укрепено, както и светилище на тракийския конник. То е с площ около 60 дка. Именно с това селище се свързва и голямата надгробна могила разположена източно от селището, на най- високата точка на хълма „Калакоч“. Подемният материал се отнася към културата Караново ІІ, но са намерени и пет оброчни плочки на Тракийския конник. Големите размери на поселението и находките показват, че тук е имало голям тракийски град. Най- удачно е за посещение през зимата. През лятото високата трева и множеството храсти пречат на огледа.

Местоположение

Надморска височина: 450 m GPS координати: 43°23’06” С.Ш. и 26°05’40” И.Д.

Литература

Станев, П., Ив. Атанасов, Ст. Станев. Антични и средновековни селища, и крепости в Поповска и Опаченска общини. София, 2000.
Торбатов, С., Т. Стоянов. Издирване на археологически обекти в Поповските и Зараевските височини. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.