С. Кардам – крепост на вр. Сакара


7 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има на връх „Сакара“, на 4 km югоизточно по права линия от центъра на село Кардам. Изградена е на възвишение с високи и стръмни склонове от всички страни, с изключение на изток, където чрез широка 30 m седловина то се свързва с останалата част от масива. Хълмът е издължен в посока изток- запад. Северозападно на 900 m от него в равнината има голямо, римско селище, което вероятно при варварските нападения през IV век се е изместило на върха и се е укрепило. Твърдината е с елипсовидна форма с приблизителни, максимални размери 590х300 m.

Местоположение

Надморска височина: 480 m GPS координати: 43°21’22” С.Ш. и 26°19’32” И.Д.

Литература

Аладжов, А., Я. Димитров. Издирване на археологически обекти по трасето на АМ “Хемус”, етапи 2 и 3, участъци 7 и 8. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.