С. Заветно – крепост в м. Боаза


7 / 100

Описание и история

Античната крепост има в местността „Боаза“, на 2.36 km западно по права линия от центъра на село Заветно. Разположена върху конусообразно възвишение, от западната страна на което тече рекичка. На южния скат е запазен фрагмент от стена с дължина около 5 m, изграден от цепени пясъчници. Той продължава в югозападна посока, както личи по очертания насип. Вероятно се касае до останки от крепостен зид, който е минавал по ръба на височината. Укреплението се датира към периода II-III век. Възвишението в момента е затревено и покрито с храсти и дървета. В блока източно от него се намират късове от битова керамика от периода II-III век.

Местоположение

Надморска височина: 240 m GPS координати: 43°19’48” С.Ш. и 26°18’32” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.