С. Долно Ряхово – крепост Байрактаров чаир

img 5594 scaled e1605943663303

56 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Байрактаров чаир се намира в едноименната местност, на 2.72 km североизточно по права линия от центъра на село Долно Ряхово. Формата ѝ е на неправилен правоъгълник, издължен в посока изток- запад. Северната стена е унищожена от река Дунав. Южната е дълга около 205 m. Според К. Шкорпил на нея има 6 разположени на еднакво разстояние кули, като едната от тях се намира на югоизточния ъгъл.

Източната стена на Байрактаров чаир е дълга около 150 m. На нея той отбелязва още две кули. Западната стена криви, като следва конфигурацията на терена. Тя е дълга около 160 m. Входът е в северния край на западната стена. Според историческия музей в град Тутракан, „Нигринианис“ и „Кандидиана“ са два различни обекта. Първата се локализира при село Долно Ряхово, а втората на около 3 km на изток при село Малък Преславец.

При първата даденото разстояние от „Трансмариска“ е 13 римски мили в Tabula Peutingeriana, а при втората са дадени 16 римски мили според Itinerarii Antonini от „Трансмариска“. Смята се, че селището „Нигринианис“ е наречено така по името на Marcus Cornelius Nigrinus- първия управител на провинция Долна Мизия. Следователно „Нигринианис“ е основано по негово време, т.е. след 86 г.

Крепостта съществува от края на III век и началото на IV век. Според С. Торбатов градежите на съоръжението в местността Байрактаров чаир е от периода на Първото българско царство.

Местоположение

Надморска височина: 40 m GPS координати: 44°05’07” С.Ш. и 26°47’43” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Петков, Е. Антична история и топография на Трансмариска. – В: История на Tутракан, том 1. Тутракан, 2010.
Торбатов, С., К. Димитров, Б. Иванова. От Силистра до Тимок (проучване на българския участък от римския Долнодунавски лимес). – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София, 2015.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.