С. Подлес – крепост Ири хисар


62 / 100

Описание и история

Крепост Ири хисар се намира в едноименната местност, на 4.55 km западно по права линия от центъра на село Подлес. Изградена е на връх с високи и стръмни склонове от запад, север и изток. Най- достъпен е от юг, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От запад и север възвишението е ограничено от Ири дере/Крива река, а от изток- от потока Дрянов дол.

На върха се забелязват очертанията на трапец, насочен с основата на юг и правилно ориентиран със страните към посоките на света. Стените са с приблизителна дължина: запад- около 67 m, юг- около 84 m, изток- около 63 m и север- около 58 m. На върха има и изкуствена могила, висока в момента около 2 m. Това подсказва, че твърдина Ири хисар е изпълнявала контролно- наблюдателни функции на римския път „Нигрианис II“-„Даусдава“ или на средновековния път Преслав- Малък Преславец.

Местоположение

Надморска височина: 180 m GPS координати: 43°51’19” С.Ш. и 26°47’32” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.