С. Подлес – крепост в Калето


62 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Калето, на 3.9 km западно по права линия от село Подлес. Построена е върху нос със стръмни склонове от запад, юг, изток и североизток. Най- достъпна е от северозапад. От запад е ограничена от късо суходолие, а от юг, изток и североизток- от река Ири дере/Крива река. Крепостните стени следват очертанията на терена.

Стената на Калето, преграждаща равен терен откъм запад- северозапад, е била охранявана от шест кули. В южния край на западната стена преди югозападния ъгъл личат стени от вход. Оттук пътят се е насочвал към широкия, плитък ров северозападно от крепостта, който според Шкорпил е следа от стар път. Друг вход, отвеждащ към речната долина, вероятно е бил разположен в късата напречна извивка на южната стена, подобно на крепостите при Цар Асен и Завет. Площта на обекта е около 70 дка.

Крепостният зид на Калето на места е запазен до 3 m височина и е широк 2 m. Лицата са му изградени от едри ломени камъни, вътрешността е запълнена с дребни ломени камъни и жълта глина. Същата глина е използвана и за спойка на камъните, оформящи лицата. Зидът е вкопан в околния терен на дълбочина 0.25 m. До вътрешното му лице е натрупан укрепващ насип от глина, изкопана от рова пред северозападната и североизточните стени.

Срещат се останки от керамика от V-III в.пр.н.е. от тракийско укрепено селище. Калето е съществувало и в периода IX-XI век. Крепостта е служила е за охрана на пътя „Преслав“- „Плиска“- Малък Преславец.

Местоположение

Надморска височина: 139 m GPS координати: 43°51’46” С.Ш. и 26°47’56” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Рабоянов, Д. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX – началото на XI в.). София, 2011.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.