С. Долно Ряхово – укрепление Лясковец


59 / 100

Описание и история

Антично, землено укрепление Лясковец се намира в едноименната местност, на 2.42 km североизточно по права линия от центъра на село Долно Ряхово. Според Историческия музей в град Тутракан, „Нигринианис“ и „Кандидиана“ са два различни обекта. Първия се локализира при село Долно Ряхово, а втория на около 3 km на изток при село Малък Преславец. При първия даденото разстояние от „Трансмариска“ е 13 римски мили в Tabula Peutingeriana, а при втората са дадени 16 римски мили според Itinerarii Antonini от „Трансмариска“.

Смята се, че селището „Нигринианис“ е наречено така по името на Marcus Cornelius Nigrinus- първия управител на провинция Долна Мизия. Следователно „Нигринианис“ е основано по негово време, т.е. след 86 г.

Землено укрепление Лясковец се намира на 690 m югоизточно от крепостта, отбелязана от Шкорпил в местността „Байрактаров чаир“. Открито е през 1999 г. от служителите на музея в град Тутракан. Римският лагер има правоъгълна форма с размери 76х62 m, ориентирано с дългата страна в посока север- юг. Площта на укреплението е 4.7 дка. Укрепено е със землен вал и 2 рова пред него.

Лясковец е силно разрушен от иманярски изкопи. Западно от лагера, в суходолието личат следите на селище. В укреплението и селището материалите са датирани към I-II век. През II век лагерът прекратява съществуването си. След гибелта му се построява кастела в местността „Байрактаров чаир“.

Местоположение

Надморска височина: 100 m GPS координати: 44°04’55” С.Ш. и 26°48’08” И.Д.

Литература

Петков, Е. Антична история и топография на Трансмариска. – В: История на Tутракан, том 1. Тутракан, 2010.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.