С. Широково – крепост Кале бурун


Описание и история

Късноантичната крепост „Кале бурун” се намира на 0.9 km югоизточно по права линия от центъра на село Широково, над стопанския двор в местността „Кръстовица” или „Кале борун”. Има дължина около 400 m и максимална ширина от 150 m. От достъпната югоизточна страна, са изградени три крепостни стени на разстояние една от друга както следва: между външната и средната около 60 m, а между средната и вътрешната- 10-12 m. Външния зид е затревен, но с добре очертано трасе. Само на места личат камъни и хоросан. Около средата му се издигат две могилообразни възвишения- останки от кули, които са фланкирали входа. В североизточния ъгъл също е имало кула. Втората и третата стена са изградени от големи (до 2 m) рустицирани блокове, споени с хоросан, смесен със счукана тухла, а вътрешността е блокаж от дребни камъни и изобилен хоросан. Средният и вътрешният зид са снабдени с кули. Сега добре се очертават три полукръгли кули с диаметър 7- 8 m и една триъгълна в средния защитен пояс. Между двете кръгли кули е била портата, широка 2 m. От третата крепостна стена личат две, също полукръгли кули, с диаметър около 12 m. В югозападната част на крепостта е имало пътека към реката, от която са запазени стъпала, изсечени в скалата. В горния край на стълбата в скалата, е издълбано правоъгълно помещение с размери 4 на 4.5 m. По западния ръб на възвишението, на отделни места се виждат дупки, изсечени в скалния терен, вероятно във връзка с дървени конструкции.

Местоположение

Късноантичната крепост „Кале бурун” се намира на скалист нос, ограничен от река Черни лом от север и река Баниски Лом от югозапад, на 0.9 km югоизточно по права линия от центъра на село Широково, над стопанския двор в местността „Кръстовица” или „Кале борун”.
Надморска височина: 146 m GPS координати: 43°32’45” С.Ш. и 25°56’47” И.Д.

Източници

Цв. Дремсизова- Нелчинова и Д. Иванов (1983) “Археологически паметници в Русенски окръг”, стр. 77-78, Център за пропаганда, информация и печат при Комитета за култура гр. София

Обекти в БългарияОбласт РусеОбщ. Две МогилиСевероизточна Б-я

Comments are disabled.