С. Широково – крепост Кале Широково

С. Широково - крепост Кале Широково

Квадрите на крепостната стена на Кале Широково. Автор на снимката: М. Гърдев


69 / 100

Описание и история

Късноантичната и средновековна крепост Кале Широково или още „Кале бурун“ се намира в местността „Кръстовица“, на 0.89 km югоизточно по права линия от центъра на село Широково. Кале Широково е изградено на скалист нос, ограничен от река Черни Лом от север и Баниски Лом от запад и югозапад. Носът е остър, издължен в посока запад- изток с леко отклонение в посока северозапад- югоизток. Южния склон е скалист и отвесен, а северния стръмен. Най- достъпен е от изток по билото на възвишението.

Максималната дължина на Кале Широково е около 396 m, а максимална ширина от изток е около 128 m. Защитната линия от достъпната източна страна се състои от ров и три крепостни стени, като всички защитни линии са продължавали и под носа от брега на река Черни Лом до брега на река Баниски Лом.

Първият елемент на защитната линия на Кале Широково е ровът, който е широк около 8 m като е дъгообразен, изпъкнал на изток. От достъпната източна страна, са изградени три крепостни стени на разстояние една от друга както следва: между външната и средната около 67 m, а между средната и вътрешната- 12-14 m.

Външния зид на Кале Широково е затревен, но с добре очертано трасе и се проследява под формата на вал. На места личат камъни и хоросан. Той също е дъгообразен. На него са разположени две полукръгли кули и една кръгла. Кръглата е в югоизточния ъгъл. Едната полукръгла кула е южно от средата на стената, а втората е в северния ѝ край. Входът е бил северно до средната кула.

Втората и третата стена на Кале Широково са изградени от големи (до 2 m) рустицирани блокове (квадри), споени с хоросан, смесен със счукана тухла, а вътрешността е блокаж от дребни камъни и изобилен хоросан. Средният и вътрешният зид са снабдени с кули. В днешно време на средния зид добре се очертават три полукръгли кули с диаметър 7-8 m и една триъгълна в средния защитен пояс. Между двете кръгли кули е била портата, широка 2 m. Зидът е дълъг около 77 m.

На третата крепостна стена на Кале Широково личат две, също полукръгли кули, с диаметър около 12 m. Третата стена е дълга около 70 m. От север също е имало крепостна стена, завършваща на запад с кула.

В югозападната част на Кале Широково е имало пътека към реката, от която са запазени стъпала, изсечени в скалата. В горния край на стълбата в скалата, е издълбано правоъгълно помещение с размери 4 на 4.5 m. По южния ръб на възвишението, на отделни места се виждат дупки, изсечени в скалния терен, вероятно от юг е имало дървена палисада.

Двете крепости при Широково- Кале Широково и “Кале на мерата” затварят от север и юг селище, което се е намирало на мястото на днешното село. Тук е имало и кръстовище от антични пътища, а вероятно и пътна станция.

Местоположение

Надморска височина: 146 m GPS координати: 43°32’45” С.Ш. и 25°56’46” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Шкорпил, К. Опис на старините по течението на Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

План

С. Широково - крепост Кале Широково

План на крепост Кале Широково от К. Шкорпил

Comments are disabled.