С. Пепелина – крепост Пепелинско градище

С. Пепелина - крепост Пепелинско градище

Поглед от Пепелинско градище на север. Автор на снимката: М. Гърдев


63 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична, двубазисна крепост Пепелинско градище или “Калето“ се намира в самото село, на 0.54 km югозападно по права линия от църквата на селото. Построена е на скалист полуостров, издължен в посока югозапад- североизток. Склонът от югоизток- изток е скалист, отвесен, висок и непристъпен. От северозапад склонът е висок и стръмен. Река Черни Лом ограничава полуострова от северозапад, север, североизток и югоизток. Най- достъпен е от югозапад по билото на възвишението. В днешно време селото покрива изцяло крепостните съоръжения.

Пепелинско градище вероятно е представлявала укрепен град, с отделно укрепление за военния гарнизон.

Укреплението на гарнизона е разположено на най- високата точка на полуострова. Най- дългата му страна (195 крачки) е насочена към отвесния, скалист склон от изток. Според К. Шкорпил обектът е с неправилна, петоъгълна форма, като на трите ъгъла, които не граничат с отвесния склон е имало полукръгли кули, с диаметър около 10 крачки всяка. Към склона крепостна стена не е имало. Максималните размери на крепостта Пепелинско градище са приблизително около 137 m в посока север- юг и около 62 m в посока изток- запад. Дължината на стените от юг на север е била с приблизителни дължини от 35х50х65х47 m. Във вътрешността са се виждали останките на правоъгълна сграда, която вероятно е била казарма. Във височина тая сграда може би е имала няколко етажа и е служила за наблюдение и сигнализация.

Според скицата на Шкорпил от средата на северозападната стена, която се пада трета, броено от юг на север, на северозапад тръгва стена, която прегражда целия полуостров. Вероятната ѝ дължина е около 200 m. Тя е завършвала при скалистия и много стръмен северозападен склон. На около 30-40 m от военната твърдина е била разположена портата на тая стена. Втора, преградна стена е тръгвала от североизточния ъгъл на военното укрепление, който е разположен на отвесния, източен склон на възвишението. Тази стена е начупена на три части и е била разположена в посока юг- север. Дължината е била около 350 крачки. В двата ъгъла между трите чупки, Шкорпил предполага, че е имало кули. Двете преградни стени са препречвали пътя към северната част на полуострова, която представлява второто укрепление на комплекса Пепелинско градище. Затвореното пространство е с дължина около 635 m.

Намерените монети в Пепелинско градище са тракийски, македонски и римски. При разрушаване на една от сградите на селото е открита част от правоъгълна кула. Тя е изградена от блокове (квадри) с дължина от 1 до 1.5 m, споени с хоросан и с едро счукана тухла. На места са запазени блокове в две редици с височина на зида до 1 m. Намерена е щерна издълбана в скалата с размери 3х2 m и дълбочина над 2 m.

В днешно време от Пепелинско градище са запазени част от останките на военната крепост на посочените координати.

Местоположение

Надморска височина: 132 m GPS координати: 43°35’00” С.Ш. и 25°56’27” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Шкорпил, К. Опис на старините по течението на Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

План

С. Пепелина - крепост Пепелинско градище

План на крепост Пепелинско градище от К. Шкорпил

Comments are disabled.