ИАР Сборяново – крепост Мандра кале / Мандра кулак


3 / 100

Описание и история

Антична и средновековна крепост, наречена “Мандра кале”/”Мандра кулак” се намира в едноименната местност, в ИАР “Сборяново”, на 2.43 km западно по права линия от центъра на село Свещари. Изградена е на нос, с отвесен склон от запад и стръмен от север и изток. Най- достъпна е от юг, където носът се свързва с останалата част от масива. Има неправилна форма с приблизителни размери 93 m в посока север- юг и около 41 m в посока изток- запад. Крепостта е създадена от римляните, а по- късно е използвана от българите по времето на Първото българско царство.

Местоположение

Надморска височина: 180 m GPS координати: 43°45’22” С.Ш. и  26°45’26” И.Д.

Литература

Стефанов, Й. Загадките на историко- археологически резерват Сборяново и Стомогилието. В. Търново, 2004.
Стефанов, Й. Издирване и регистриране на антични селища в Исперихския край.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.