ИАР Сборяново – укрепен град Градището / Петрова нива

dsc02508

7 / 100

Описание и история

Тракийско, антично, късноантично и средновековно укрепено селище, наричано “Градището”/”Петрова нива” се намира в ИАР “Сборяново”, на 2.19 km западно по права линия от центъра на село Свещари. Според хипотезата на Йордан Стефанов, този град както и цялата местност се нарича „Даусдава“/“Вълчи град“, вече категорично отречено от археолозите. Градът обхваща площ от около 450-500 дка. Без археологически разкопки, точната площ на града не може да се определи, защото през 1928 г. почти половината му територия е превърната в обработваема земя. Запазената в момента част от града е 265 дка. Има наличие на каменни улици, огромни сгради от времето на траките с размери от по 200-300 и повече квадратни метра, както и част от крепостните стени. Запазени напълно са основите на югозападната, крепостна стена с дължина 1360 m, както и голяма част от северната и незначителна част от южната крепостни стени. Първоначалната основа е била широка около 1.4 m. По- късно е била увеличена до 2.2 m. Основите на цялата крепост на височина от 0.4 до 1.2 m височина са били запазени до 1928 г. След изкореняването на гората, по- голямата част от основите са унищожени. През града е минавал древния каменен път на солта. В територията на укреплението са били включени 11 тракийски надгробни могили, в това число и „Гинкина могила“ нещо, което е без аналог в плановете на другите тракийски градове. Градът е съществувал и е бил обитаван от V в.пр.н.е. до IX век включително. Намерените материали могат да се разделят основно на три периода- първият е новожелязна епоха V-I в.пр.н.е., вторият е късноримска и ранновизантийска епоха III-VII век, и третият е Първа българска държава VIII-IX век. Това ни показва един продължителен период на обитаване почти без прекъсване, включително и през времето на Първата българска държава. При археологически разкопки през 2005 г. са намерени останки на масивен зид с посока югозапад- североизток и ширина минимум 2.6 m, варираща в отделни участъци до около 3 m. Очерта се и източното лице на зида. Страниците са оформени от по- големи грубо оформени камъни, а пълнежът е от дребни камъчета. Няма данни да е използвана спойка. При направения разрез на зида се проследява ясно структурата му. Градежът стъпва върху сивкав пласт. Синхронният материал може да се отнесе също към времето на Първото българско царство. За съжаление все още не са изяснени функциите на това масивно съоръжение във вътрешността на селището.

Местоположение

Надморска височина: 246 m GPS координати: 43°44’38” С.Ш. и 26°45’50” И.Д.

Литература

Стефанов, Й. Загадките на историко- археологически резерват Сборяново и Стомогилието. В. Търново, 2004.
Стефанов, Й. Издирване и регистриране на антични селища в Исперихския край.
Пенчева, Е. Николаева, М. Проучвания в м. Петрова нива, ИАР ”Сборяново”. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006.
Чичикова, М. Стоянов, Т. Сондажни проучвания на крепостта в м. Петрова нива при с. Свещари, Разградски окръг. – В: Археологически открития и разкопки през 1983 г. София, 1984.
Автор: М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/03/blog-post_59.html
https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/jEPkKK

Comments are disabled.