С. Малък Поровец – крепост в м. Чуката


7 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има в местността „Чуката“, на 0.22 km южно по права линия от центъра на село Малък Поровец. Построена е на нос, който се издига на около 50 m над низините на околните реки. Той е със стръмни склонове и е издължен в посока югозапад- североизток. От запад и север е ограничен от река Текето, а от изток- от десен неин приток. Твърдината е най- достъпна от югозапад. От запад под възвишението е изградена помпена станция. На практика обекта се намира в самото село и вероятно е изцяло обезличен.

Местоположение

Надморска височина: 231 m GPS координати: 43°42’39” С.Ш. и 26°45’39” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Стефанов, Й. Антични селища в Исперихски район. – В: Вестник Трибуна, 18. Исперих, 1983.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.