ИАР Сборяново – Укрепено светилище Камен рид

img 1115

9 / 100

Описание и история

Укрепено праисторическо и тракийско селище Камен рид се намира в ИАР „Сборяново“, на 3.11 km западно по права линия от центъра на село Свещари. Изградено е на рид, със стръмни и високи склонове от запад и изток. От север, запад и юг той е преграден с крепостни стени. В началото на І хилядолетие пр.н.е. върху голото плато „Камен рид“ в Сборяново гетите започнали да принасят жертви на слънчевия бог. Основано в зората на железния век, светилището просъществувало около VII века, постепенно добивайки окончателния си облик. То заема 47.5 дка площ, оградена от запазени до височина 1 m каменни стени. Тя е дебела от 1.8 до 2.1 m. Изградена е от едри, ломени камъни. Ограденото пространство е с формата на удължен, неправилен трапец, стеснен в централната си част и ориентиран по дължина в посока север- юг. Единствения вход на свещената територия е от юг, където и досега личат останките от най- древната ѝ стена градена от местен ломен камък без спойка. В северозападната край на територията два големи каменни кръга бележат местата, където се извършвало свещенодействието. В единия кръг е вграден голям камък- жертвеник. Провеждани са много археологически проучвания на отделни части от укреплението, но обекта е зарязан без каквито и да са следи от консервация. До твърдината може да се стигне пеш по широк черен път, започващ от паркинга пред хижа Ахинора в ИАР „Сборяново”. Може да се посети самостоятелно или с екскурзовод от приемния център при Свещарската гробница.

Местоположение

Надморска височина: 203 m GPS координати: 43°44’34” С.Ш. и 26°44’59” И.Д.

Литература

Стефанов, Й. Загадките на историко- археологически резерват Сборяново и Стомогилието. В. Търново, 2004.
http://museumisperih.com/ (Достъп: 29.04.2012)
Гергова, Д. Тракийският обект в местността Камен рид край село Малък Поровец – разкопки, резултати, проблеми.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/TlzRDH

Планове

К. Василев

iar sboryanovo ukrepeno svetilishte kamen rid 5f41411709733

Comments are disabled.