С. Землен – укрепление Топрак хисар

С. Землен - Топрак хисар

Укрепление Топрак хисар снимано от въздуха.


72 / 100

Описание и история

Антично, землено укрепление Топрак хисар се намира на 1.52 km западно по права линия от центъра на село Землен. Твърдината е изградена на равен терен, южно от река Сазлийка.

Топрак хисар е с неправилна, квадратна форма, с дължина на страната около 68 m и площ от 4.1 дка. Ъглите на обекта са заоблени. Основната отбранителна линия представлява широк 8-10 m вал със запазена височина от 3 m. Пред вала е бил издълбан ров, който е използван през XX век, като канал за напояване. На 12-16 m от външния вал във вътрешността има втори вал, който е по- малък и огражда площ от 0.25 дка.

В Топрак хисар има останки от кладенец, който в днешно време е затрупан. Също така са открити основите на паянтова постройка и малко количество метални предмети и керамика. Към настоящия момент на терена се очертава външния вал и ровът пред него, а сондажите заложени от археолозите са затрупани.

Топрак хисар е датирано в края на III в. или началото на IV в. То може да е имало пряка връзка с войните на Източната римска империя с готите по времето на император Валент. През 337 г. един от военачалниците на Валент- Фригерид пребивава около „Берое“ и устройва военен лагер, укрепен с валове. Може да се предположи, че това укрепление е именно този лагер. Въпреки, че малката му площ говори за обратното.

Местоположение

Надморска височина: 145 m GPS координати: 42°18’40” С.Ш. и 25°45’20” И.Д.

Литература

Борисов, Б., Д. Янков. Сондажни археологически проучвания на землената крепост край с. Землен, Старозагорско. Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на укрепление Топрак хисар

План

К. Василев

Видео

Comments are disabled.