С. Знаменосец – крепост Алеков баир


64 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има в местността „Алеков баир“/„Гановия баир“, на 4 km северозападно по права линия от центъра на село Знаменосец. Тя е издигната на десния бряг на река Съзлийка, на незаливаема тераса с малък наклон на север. Укреплението има квадратна форма с дължина на крепостните стени по 75 m и площ от 5.6 дка. То е ориентирано с ъглите насочени в четирите посоки на света. На тези ъгли са били изградени четири кръгли кули с диаметър 8 m и дебелина на стените по 1.4 m. Крепостните стени са дебели 2 m и са градени от големи, ломени камъни, със спойка от хоросан, примесен с едро счукана тухла. Фугите между камъните са старателно замазани с хоросан. Крепостните стени са унищожени почти напълно следствие кражбата на строителен материал и дългогодишната обработка на терена за земеделски нужди. Единствено в северната част на крепостта, в близост до ъгловата кула, е запазена малка част от североизточната крепостна стена с дължина 5 m. Този участък е разкрит от археолозите на дълбочина 1.1 m под котата на терена. Останалата част от укреплението се проследява само в негатив, като отпечатък от фундамента ѝ. От вътрешната страна на северозападната стена е разкопана сграда, вероятно казарма с три помещения, която се е издигала на два етажа. Основата на сградата е от ломени камъни споени с хоросан, а вторият етаж е бил изграден от строителна керамика. Три от четирите кули са се използвали за жилищни помещения, а приземния етаж в северната кула е бил водохранилище. В близост до сградата на същата стена е разкрит и фундамент от стълбище, което е извеждало бранителите на бойните пътеки по куртината. Още една сграда, с неизяснено предназначение е разкопана в източната част на обекта. Останалото пространство от укреплението не е било застроено. Входа на твърдината за сега не е установен, но по всяка вероятност е бил разположен на югозападната стена. Терена изобилства от фрагменти на строителна и битова керамика. В крепостта са намерени множество археологически артефакти и монети, които датират построяването ѝ в периода 491-518 г. по времето на император Анастасий I. Твърдината не е просъществувала дълго, някъде между 565 и 578 г. по времето на император Юстин, тя е била разрушено и повече не е възстановявана. Макет на северната крепостна кула в реални размери е представен в Археологически парк „Нов живот за миналото“ намиращ се в град Раднево.

Местоположение

Надморска височина: 134 m GPS координати: 42°17’36” С.Ш. и 25°51’54” И.Д.

Литература

Караилиев, П. Археологически проучвания на ранновизантийска крепост в м. Алеков баир, в землището на с. Знаменосец- община Раднево. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007.
Автор: К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/uvt9pCZrs8HMK1Qx5

Планове

К. Василев

Видео

Comments are disabled.