С. Врани кон – селище Кота 291.8


63 / 100

Описание и история

Укрепено селище Кота 291.8 се е намирало на едноименния връх, на 1.84 km югозападно по права линия от центъра на село Врани кон. Изградена е в западния край на възвишение на десния бряг на река Голяма Камчия, която го ограничава от запад. То е с издължена форма в посока изток- запад и стръмни склонове от север, запад и юг, който са високи около 20-30 m. Най- достъпно е от изток по билото на височината.

От юг Кота 291.8 е ограничено от поток, който се влива в реката, а от север има извор, дерето на който допълнително усилва отбраната на върха. Защитеното пространство има неправилна, трапецовидна форма с дъгообразни страни. Максималните размери са от изток- около 90 m, от юг- около 40 m, от запад- около 55 m и от север- около 40 m. От изток се виждат останките на ров и вал от западната страна на рова. Той прегражда цялата височина от дере до дере.

Защитната линия на Кота 291.8 е с приблизителна широчина от 7 m. Вероятно върху вала е имало дървена палисада. Защитната линия от юг, запад и север се вижда само като очертание, но и тя вероятно се състои от същите елементи. Във вътрешността, в средата на обекта вал с ров издълбан в посока изток- запад отделя южната част от северната, като ровът е от север на вала.

Местоположение

Надморска височина: 291 m GPS координати: 43°00’57” С.Ш. и 26°32’22” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.