Гр. Опака – крепост Буковец


62 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Буковец се намира в едноименната местност, предполагаемо на 2.08 km южно по права линия от центъра на град Опака. Издигната е на връх на билото на рид, спускащ се на север към река Бабенец. Склоновете на рида от запад, север и юг са стръмни и високи. Най- достъпна е от юг по билото на рида. Североизточно в долината под обекта има извор.

От Буковец има пряка видимост със средновековната твърдината „Буюк кале“, която се намира на 4.9 km северозападно.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 445 m GPS координати: 43°25’28” С.Ш. и 26°09’39” И.Д.

Литература

Станев, П., Ив. Атанасов, Ст. Станев. Антични и средновековни селища, и крепости в Поповска и Опаченска общини. София, 2000.
Автори: К. Василев, М. Гърдев

Comments are disabled.