С. Врани кон – крепост Буюк бурун


62 / 100

Описание и история

Крепост Буюк бурун се намира в едноименната местност, на 2.47 km югозападно по права линия от центъра на село Врани кон. Изградена е на конусообразен, стратегически връх на десния бряг на река Голяма Камчия, която го ограничава от запад. Той е с високи и стръмни склонове от всички страни с изключение на североизток, където чрез широка 15 m седловина върхът се свързва с останалата част от масива. Склоновете са високи около 60 m.

От север и изток е ограничен от суходолия, а от юг- от река Малка Камчия. На върха е имало укрепление, което е служило за наблюдение и контрол на долината на река Голяма Камчия и притоците ѝ в този участък. То е било с приблизително елипсовидна форма с максимални размери около 50 m в посока северозапад- югоизток и около 45 m в посока североизток- югозапад.

Защитната линия на Буюк бурун вероятно се е състояла от ров, вал и дървена палисада върху него. В днешно време по затревения терен се забелязват само останките от рова и вала.

Местоположение

Надморска височина: 318 m GPS координати: 43°00’28” С.Ш. и 26°32’14” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.