С. Врани кон – крепост Гюл къзълджък


62 / 100

Описание и история

Крепост Гюл къзълджък се намира в едноименната местност, на 2.4 km югозападно по права линия от центъра на село Врани кон. Изградена е на носообразно възвишение на десния бряг на река Малка Камчия, която го ограничава от юг и югозапад. От северозапад е ограничено от потока Чешмеюстю, а от север и югоизток- от суходолия.

Гюл къзълджък е най- достъпна от изток по билото на масива, където има изкопан ров, широк около 7 m. От югозапад склонът е много стръмен, почти отвесен. От север, запад и юг склоновете са стръмни. Твърдината се издига на около 55 m над нивото на реката. Тя е с формата на връх на копие, обърнато с върха на запад. Максималните размери са около 50х30 m. Във вътрешността се забелязват множество иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 320 m GPS координати: 43°00’19” С.Ш. и 26°32’32” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.