С. Войниково – крепост Калето


7 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост има в местността “Калето”, в източния край на село Войниково, до самия път Нова Камена- Кочмар. Над селската чешма от юг личат стени от крепост, широки 2.8 m. Те са градени от обработен камък и червен хоросан. Крепостта е била обитавана през римската и ранновизантийската епоха. Има правоъгълна форма с размери 60х100 m. В иманярски изкопи се виждат следи от пожари и разрушаване на крепостната стена през XI век. Открити са материали от X-XI век.

Местоположение

Надморска височина: 224 m GPS координати: 43°42’09” С.Ш. и 27°22’20” И.Д.

Литература

Бобчева, Л. Археологическа карта на Толбухински окръг. София, 1976.
Йотов, В. Войниково, община Тервел, Варненска област. – В: Плиска – Преслав, 7. Шумен, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.