С. Кладенци – крепост Скала

img 4956 scaled e1605872311914

5 / 100

Описание и история

Средновековна, българска крепост Скала се намира на 3 km югозападно по права линия от центъра на село Кладенци. Съществувала е през IX-XI век. Изградена е на десния бряг на суходолието „Канагьол“. Изградена е на нос с отвесен склон от югозапад и стръмни склонове от запад, северозапад и изток. Най- достъпна е от север. Крепостта е проучена и описана от К. Шкорпил, а в по- ново време от Валери Йотов и Георги Атанасов. Има форма на четириъгълник с три каменни стени от северозапад север и изток, и 9 кули на тях. Стените са дълги източна- около 160 m, северна- около 115 m и северозападна- около 105 m. В северния ъгъл на северозападната стена се намира входът, широк 1.5-1.6 m, защитаван от две кули. Стената е широка 2.8- 3 m, като лицето е от грубо издялани камъни, а вътрешността е с пълнеж от ломени камъни споени или с кал или с бял хоросан. Пред крепостната стена има изграден ров, дълбок 2.5 m.

Местоположение

Надморска височина: 208 m GPS координати: 43°41’41” С.Ш. и 27°12’57” И.Д.

Литература

Йотов, В., Г. Атанасов. Скала: крепост от X-XI век до с. Кладенци, Тервелско. София, 1998.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.