С. Брестница – тракийско, землено укрепление


4 / 100

Описание и история

Тракийско, землено укрепление има в местността „Домуз азман“, на 1.2 km североизточно по права линия от центъра на село Брестница. То заема част от равната повърхност на един скалист нос с неправилен четириъгълен план, очертан в левия бряг на каньона на Суха река от два дълбоки странични дола. Североизточната, югоизточната и югозападната страни на носа са естествено защитени от почти отвесни, високи скални брегове. Леснодостъпната северозападна страна е била преградена с леко изпъкнали навън ров и вал, като размерът на защитената площ възлиза на около 20 дка. Максималната дължина на укреплението достига 180 m в посока югозапад- североизток, при широчина до към 120 m в посока северозапад- югоизток. Сега валът е широк в основата около 12 m и е запазен на височина до 1.2 m. Той ясно се проследява на терена на протежение от около 170 m, като в североизточния край следите му се губят. В скалистата почва пред фронта на вала е прокопан ров с видимо триъгълен профил, чиято широчина е около 10 m, при сегашна дълбочина 1.5 m. Между рова и вала няма оформена берма. Прекъсването приблизително в средата на вала изглежда се дължи на съвременна интервенция. Входът на укреплението е бил разположен най- вероятно на левия фланг на отбранителната линия, където валът не е доведен до ръба на скалния венец, а е оставен проход с широчина около 5 m. Повърхността в защитената територия е съвсем равна и там не личат следи от градежи с траен материал. Почвената покривка е тънка, а на редица места (особено в близост до периферията на носа) е оголена материковата скала. Тук e намерен един бронзов триръб връх от стрела. Той е с равна основа и вътрешна конична втулка. Дължината му е 2.5 sm, а широчината при основата- 0.9 sm. Върхове на стрели от този вид се срещат в големи количества върху широк географски ареал, а датировката им се отнася към VІ–ІV в.пр.н.е.

Местоположение

Надморска височина: 115 m GPS координати: 43°53’05” С.Ш. и 27°35’08” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Неизвестни паметници от I хилядолетие пр. Хр. В Южна Добруджа. – В: Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, том I. В. Търново, 2010.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.