С. Войнежа – крепост Кота 873.3


66 / 100

Описание и история

Крепост Кота 873.3 се намира на едноименния връх, на 4.17 km югоизточно по права линия от центъра на село Войнежа. Изградена е на връх със стръмни и високи склонове от запад, юг и североизток. От юг е ограничен от Пладнишка река, от запад- от Уленски дол- десен приток на Пладнишка река, а от североизток- от един от изворите на река Плачковица. Най- достъпна е от север и изток по билото на масива „Планиница“, където се свързва с останалата му част чрез седловини, широки 53 и 25 m.

Твърдина Кота 873.3 е с елипсовидна форма, издължена в посока североизток- югозапад. Размерите ѝ са около 120х80 m. По всяка вероятност е служила за наблюдение и охрана на античния път от „Никополис ад Иструм“ и „Зикидева“ към античния „Проход на Републиката“, който път минава североизточно до укреплението.

Местоположение

Надморска височина: 873 m GPS координати: 42°51’39” С.Ш. и 25°43’45” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.