С. Дрента – крепост Боров рът


65 / 100

Описание и история

Крепост Боров рът се намира на едноименния връх, на 1.82 km западно по права линия от центъра на село Дрента. Изградена е на билото на едноименния рид, който се спуска от юг на север. Върхът е със стръмни склонове от всички страни, с изключение на юг, където чрез седловина се свързва с останалата част от рида. От север ридът е ограничен от река Веселина, а от запад и изток- от десни притоци на река Веселина.

Връх Боров рът е стратегически с широка видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Той има визуална връзка с укрепление “Калето” при с. Дрента. Формата на твърдината е кръгла с радиус около 25 m. Крепостната стена се проследява под насип от камъни. Хоросан по камъните не се забелязва.

Крепост Боров рът е служила за охрана на античния пряк, дублиращ път, който минава западно до нея в посока север- юг. Тоя път дублира главният път идващ от “Никополис ад Иструм” и “Зикидева” и отиващ към античния “Проход на републиката”, който се намира на главното било на Стара планина при връх “Бутурски чукар”. Твърдината е служила за наблюдение и охрана на пътя и моста над река Веселина, по който е минавал пътят.

Местоположение

Надморска височина: 716 m GPS координати: 42°49’10” С.Ш. и 25°45’48” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.