С. Величково – крепост Смильово градище


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Смильово градище се намира на едноименната височина, на 1.9 km западно по права линия от центъра на село Величково. Крепостта има кръгла форма с диаметър 150 m. Крепостната стена е изградена от ломен камък, споен с червен хоросан. Изградена е през V-VI век. В края на VIII век е завладяна от българите. Легендата гласи, че крепостта е използвана през средновековието от цар Смилец и затова се нарича Смильово градище. Последните открития на учените доказват, че твърдината е дадена на племето алани, заедно с околностите от българския цар. Тук са се заселили 60000 алани. Под него и през двете епохи е имало селище. Укреплението е унищожено от османците.

Местоположение

Надморска височина: 447 m GPS координати: 42°15’16” С.Ш. и 24°12’10” И.Д.

Източници

Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969

Снимки

http://pepopepo.snimka.bg/travel/k-snoantichna-i-srednovekovna-krepost-s…

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.