С. Оряховица – крепост Курново градище / Крумово градище


61 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Курново градище/Крумово градище се намира на 2.16 km северно по права линия от село Оряховица. Изградена е на рид от Средна гора, който се спуска от североизток на югозапад към Стара река. Склоновете му са високи и стръмни от всички страни, с изключение на североизток. Крепостта се издига на 84 m над нивото на реката. Ридът е ограничен от северозапад от река Ракуш, която е ляв приток на Стара река, която го ограничава от югозапад. От югоизток е ограничен от суходолие.

Курново градище е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са 93х55 m. Служила е за охрана на пътя, който върви по дефилето на Стара река. След като минава покрай нея, на 200-300 m северно се отделя от реката и започва да се изкачва към билото на Средна гора и от връх „Кара тепе“ прехвърля планината, като се насочва към „Прохода на републиката“ в Стара планина.

Съществува легенда, за битка на кан Крум с войската на Византия при Курново градище. Има вероятност укреплението да е съществувало и през късната античност.

Местоположение

Надморска височина: 348 m GPS координати: 42°30’19” С.Ш. и 25°48’22” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.