С. Малко Попово – крепост на вр. “Чуката”


Описание и история

Тракийска крепост има на връх “Чуката”, на 1.06 km северозападно по права линия от центъра на село Малко Попово. Изградена е на връх от планински хребет, който доминира над околния терен. Върхът е скалист и с много стръмни склонове. Достъпът до него е най- лесен от североизток по билото на рида. Крепостта е издигната на самия връх, като за нейната защита умело са използвани отвесни скални групи. Укреплението има неправилна форма съобразена с терена, с максимални размери 24х26 m и с площ от 0.4 дка. Крепостната стена е градена от ломени камъни без спойка и към настоящия момент се проследява под насип. Стена е издигната от север, изток и югоизток, от югозапад за защита на обекта се разчита основно на издигащите се големи и непристъпни скални групи. На отделни места между скалите са издигани малки крепостни стени за блокиране на достъпът от там. Главния вход на обекта се намира именно от югозапад, между две от скалните групи. Входът е добре оформен в скалите, като достъпът до него се осъществява по тясно, изсечено в камъните стълбище. Много е вероятно над самия вход да е била издигната дървена надвратна кула. По терена на твърдината се намират фрагменти от груба керамика, правена от глина с голям примес от пясък. Укреплението по всяка вероятност е имало сигнално- охранителна функция. Към това предположение навежда факта, че от него има много добра видимост към околните планински ридове и долини. Също така непосредствено северозападно под нея минава един от основните родопски пътища, който започва от античната крепост в град Крумовград и достига село Бориславци- северно от река Арда, където се свързва с централният, източен, транс- родопски път за град Адрианопол. Тези пътища макар да са римски, вероятно са прокарани върху по- стари тракийски трасета. Обекта вероятно не е използван в по- късни времена.

Местоположение

Надморска височина: 614 m GPS координати: 41°36’31” С.Ш. и 25°53’48” И.Д. 

Източници

К. Василев
М. Гърдев
Д. Димов

Снимки

https://photos.app.goo.gl/zqr1joiVxx1hpFzH9

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.