С. Величка – крепост Уюк


62 / 100

Описание и история

Неолитна, тракийска, антична и късноантична крепост Уюк се намира върху едноименната селищна могила, на 1.63 km северозападно по права линия от центъра на село Величка. Могилата е от халколита и се намира на десния бряг на река Голяма Камчия.

Могила Уюк е висока 6 m и е широка в основата около 80-95 m. От север е ограничена от река Голяма Камчия. От запад и изток- от деретата на потоци- десни притоци на реката. Най- достъпна е от юг. Южно на 220 m от могилата има извор. Над селищната могила и южно от нея върху площ от 80 дка са разположени селище от късножелязната и античната епохи, които вероятно също са били защитени.

Върху могила Уюк са разкрити зидове от укрепление от III-V век, изградени от каменни плочи, споени с кал. Зидовете са с дебелина 0.6-0.7 m и са запазени на височина до 1.75 m. На 1 km северозападно от обекта античния път „Абритус“- „Кабиле“ пресича реката, в посока север- юг.

Местоположение

Надморска височина: 226 m GPS координати: 43°01’42” С.Ш. и 26°36’22” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Венелинова, С. Селищната система през античността по горното течение на река Голяма Камчия (по данни от теренна експедиция „Камчия” във Върбишко). – В: Българско е-Списание за Археология 2 / 2012. https://be-ja.org/index.php/journal (Достъп: 06.07.2020)
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.