Гр. Омуртаг – крепост


4 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Асъртлък сърт“, на 3.71 km северозападно по права линия от центъра на град Омуртаг. Изградена е в най- югозападната част на възвишение с високи и стръмни склонове от всички страни с изключение на североизток, където чрез 50 m широка седловина върхът се свързва с останалата част от масива. От запад е ограничен от малка река, от изток и югоизток- от дълбоко дере, където има извор, а от север- от дълбоко суходолие. С изключение на северната стена, останалите се спускат стръмно към деретата. Крепостната стена, изградена от ломени камъни и бял хоросан, следва конфигурацията на терена. Тя загражда площ от 6-7 дка. Има почти елипсовидна форма. Максималните размери на обекта са 135х88 m. Стената на места е запазена на височина до 2 m. Входът е от север, където се очертават руини от кули. Намерената керамика е от периода на Първото българско царство. В твърдината са намирани и римски монети. Това предполага укреплението да е съществувало и в римския период. Покрай него в посока север- юг минава античния път „Апиария“- „Туида“.

Местоположение

Надморска височина: 492 m GPS координати: 43°07’14” С.Ш. и 26°22’37” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.