С. Вързулица – крепост Асара


62 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Асара се намира в местността “Асарлъка”, на 3.13 km югозападно по права линия от центъра на село Вързулица. Построена е на височина, доминираща над околността с отлична видимост във всички посоки. Хълмът е със стръмни склонове от запад и юг.

Крепостта Асара е изградена на най- високата точка на височината. През античността тук вероятно е имало пътна станция с правоъгълна форма и с размери 35 m в посока изток- запад и 45 m в посока север- юг. В последствие от западната страна е достроена още една част с размери 70 m в посока изток- запад и 45 m в посока север- юг. Общия размер е станал 105х45 m. Формата е правоъгълна, правилно разположена по посоките на света. Последното разширение на обекта е от изток и юг, като от изток са добавени още 58 m в посока изток- запад, а на юг в защитеното пространство са добавени още 30 m. Цялостната форма на Асара става неправилна многостенна, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Точните размери на най- голямото разширение не могат да се определят.

Пътна станция Асара е обслужвала пътя “Нове”- “Никополис ад Иструм”, който минава на 3 km източно от нея, в посока север- юг. Югозападно и южно от крепостта минава пътя “Димум”- “Никополис ад Иструм” в посока северозапад- югоизток, а северно до обекта в посока изток- запад минава още един второстепенен, античен път.

В днешно време крепостта Асара е изцяло унищожена а терена ѝ се обработва със селскостопанска цел.

Местоположение

Надморска височина: 172 m GPS координати: 43°25’09” С.Ш. и 25°25’27” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Средновековни обекти във Великотърновско. В. Търново, 2001.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.