С. Обединение – крепост Голямо градище

С. Обединение - крепост Голямо градище

Северната, двойна, крепостна стена снимана от изток. Автор: М. Гърдев


67 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Голямо градище се намира на 5.15 km южно по права линия от центъра на село Обединение и на 12.51 km северозападно от „Никополис ад Иструм“. Изградена е в западния край на рида „Голямото кале“ на едноименния връх. От юг и запад ридът е ограничен от реката Капчик дере, а от север в момента- от суходолие.

Твърдината Голямо градище се издига на 83 m над нивото на реката. Склоновете на върха от север, запад и юг са стръмни. Обектът е най- достъпна от изток, по билото на рида.

Голямо градище има форма на неправилен многоъгълник, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Крепостта е разположена с дългата си страна в посока изток- запад. Максималните размери са около 108 m дължина и 88 m ширина. От градището личат слаби следи от югозападната и югоизточната крепостна стена. Основите на източната и северната стена са затрупани под дебел насип, осеян с ломени камъни, налепени с хоросан, смесен с чукани керемиди. Намерената керамика е късноримска. От север крепостната стена е двойна. Протейхизмата се намира на 2.5-3 m пред основната крепостна стена. Също от север и на двете крепостни стени има разположена голяма полукръгла кула, изнесена пред защитната линия. От външната страна на Голямо градище се забелязват останки от ров. Вътрешността е гъсто застроена.

На 1.86 km източно от укреплението Голямо градище, в посока север- юг върви пътят от „Нове“ и „Димум“ към „Никополис ад Иструм“. На 3 km южно от обекта, в посока запад- изток върви пътят от „Улпия Ескус“ за „Никополис ад Иструм“, който се влива в първият югоизточно от крепостта. Западно до Голямо градище в посока север- юг и северно до него в посока изток- запад минават второстепенни, антични пътища. За охраната на всички тези пътища на гарнизона при крепостта Голямо градище помага тоя, от крепост „Малко градище“, която се намира на 1.27 km югоизточно от първата. Освен за охрана, двете градища са играли ролята и на пътни станции за някой от пътищата.

Местоположение

Надморска височина: 208 m GPS координати: 43°17’33” С.Ш. и 25°29’42” И.Д.

Литература

Стефанов, С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956.
Автор: М. Гърдев

Планове

img 4774 scaled e1630243111380
План на двете крепости от С. Стефанов
С. Обединение - крепост Голямо градище
План на крепост Голямо градище от С. Стефанов

Comments are disabled.