С. Черковна – крепост Калето


62 / 100

Описание и история

Антична крепост Калето се намира в едноименната местност, на 0.67 km южно по права линия от центъра на село Черковна. Изградена е на равен терен, с наклон на североизток. От север и изток е ограничена от суходолие, по което в ония времена е текла река.

Калето е с правилна, правоъгълна форма, ориентирана с дългата страна в посока север- юг. Приблизителните размери са 140х160 m. Вероятно твърдината е от римския период. Източно на около 3 km от нея минава римският път „Абритус“- „Дуросторум“. Крепостта е обходена от Т. Иванов и Ст. Стоянов от РИМ Разград.

Местоположение

Надморска височина: 301 m GPS координати: 43°36’01” С.Ш. и 26°38’39” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.