С. Красно градище – крепост Калакастро

С. Красно градище - Калакастро

Крепостната стена на Калакастро.


70 / 100

Описание и история

Късноантичнo и средновековнo, укрепено селище Калакастро се намира на връх “Калето”, на 1.75 km югозападно по права линия от центъра на село Красно градище. Изградено на скален нос с отвесни склонове от северозапад, запад и юг, който се намира на десния, източен бряг на река Росица. Твърдината се издига на около 136 m над реката. Пространството между отвесните, скални склонове е преградено от североизток с крепостна стена.

Калакастро е с неправилна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Достъпно е единствено от североизток. Има приблизителни размери 210х370 m. Крепостната стена е с дебелина около 1 m и е запазена на места до височина от 1.2 m. Градена е от ломен камък с калова спойка, като на отделни места се забелязва изграждане от добре обработени лицеви камъни с блокаж от по- дребен ломен камък. Най- вероятно това са участъци, които са се запазили от късната античност, а останалата част е преизграждана през средновековието.

Пред и зад стената на Калакастро не се забелязват други фортификационни съоръжение, като ров или вътрешна стена. По цялото протежение на стената се забелязват останки от малки правоъгълни кули. Две такава кули са защитавали, от север и от юг главната порта, която е с ширина от около 1.8 m и се намира в югоизточната част на крепостната стена. Още две малки порти са били разположени в близост до скалните венци от север и от юг, като от южната потерна се забелязва път, който продължава на изток по скалния венец. Във вътрешността на селището се забелязват множество сгради, чийто контури в момента се проследяват под насип.

Почти целият терен на крепостта е гъсто обрасъл от дребни храсти, дървета и драки.

Местоположение

Надморска височина: 239 m GPS координати: 43°10’12” С.Ш. и 25°12’42” И.Д.

Литература

Автор: К. Василев

Снимки

Снимки на Калакастро

Comments are disabled.