С. Црешново – крепост Мало градище


Описание и история

Тракийска и късноантична крепост “Мало градище” се намира на кота 991, на около 1.28 km югоизточно по права линия от село Црешново. Крепостта е разположена върху площадка на склон на левия бряг на Копривска река. Заема площ от около 6 дка. В крепостта се срещат основите на постройки. Възвишението е със стръмни склонове на изток, юг и запад. Крепостта е най- достъпна е от север.

Местоположение

Надморска височина: 991 m GPS координати: 42°18’59” С.Ш. и 22°27’28” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.