С. Црешново – крепост Голямо градище


Описание и история

Късноантична крепост “Голямо градище” се намира на около 0.45 km югоизточно по права линия от махала Присойска и на около 1.25 km източно от село Црешново. Крепостта е разположена върху площадка на склон със силен южен наклон. Най- достъпно е от север и от юг. От нея почти няма останки. Теренът е залесен с борова гора.

Местоположение

Надморска височина: 1156 m GPS координати: 42°19’27” С.Ш. и 22°27’36” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.