С. Цървена ябълка – крепост Градището


Описание и история

Крепост „Градището“ се намира на 0.84 km югоизточно по права линия от махала Равна бука на село Цървена ябълка. Източно от крепостта тече река Млачка. Крепостта е изградена на рид с източен наклон, достъпен от запад. От север, юг и изток, склоновете на възвишението са стръмни.

Местоположение

Надморска височина: 1232 m GPS координати: 42°08’21” С.Ш. и 22°37’58” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.