С. Церовица – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост “Градище” се намира на 0.85 km западно по права линия от ж.п. спирка “Церовица”, на възвишение на левия бряг на река Бистрица. Крепостта е разположена на възвишение със стръмни склонове, което е с наклон на изток. Най- достъпна е от запад. Крепостната стена върви по ръба на възвишението, следваща конфигурацията на терена, като е изградена от камъни без спойка. Заема площ от около 10 дка. В момента от запад стената е най- добре съхранена- запазената дължина е 26 m. В средата и се забелязват остатъци от крепостна кула. Северната стена е дълга 65 m и е най- слабо запазена. От изток и юг стената е запазена частично.

Местоположение

Надморска височина: 851 m GPS координати: 42°20’16” С.Ш. и 22°31’20” И.Д.

Източници

Генадиева, В. и Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. В. Търново, 2002 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.