С. Тинтява – крепост Асъра


Описание и история

Тракийска крепост Асъра се намира на едноименния хълм, на 2.83 km североизточно по- права линия от центъра на село Тинтява. Възвишението, на което е издигната, е ориентирано в посока запад- изток и е разположено в южната част на малък полуостров. Полуострова е обиколен от север, изток и юг от пролома на Бяла река. Хълмът е единствено достъпно от запад, където стръмна седловина го отделя от останалият масив. Крепостта е съставена от две части- цитадела и външен град. Цитаделата е издигната на най- високата точка от възвишението и обхваща заравненото му било. Тя има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са 55х34 m и има площ от 1.55 дка. Крепостните стени са градени от местен, ломен камък без спойка, като на терена се проследяват под насип. Крепостния зид е ограждал цялата цитадела. Външният град на твърдината, основно се е простирал по полегатите склонове на север и изток от цитаделата. Южните склонове на хълма са стръмни и на места отвесни, като от тази страна крепостни стени са били издигнати само на отделни места, където е било възможно да се достигне билото на хълма. Външният град има формата на ветрило и площ от около 19.7 дка, която включва и цитаделата. Западната и южната стена на външния град са дълги съответно около 143 и 173 m, а североизточната е с форма на дъга. Крепостните стени на външният град са силно обезличени, като от тях са запазени отделни сектори под формата на насипи. В източната част на укреплението има запазен участък от североизточната крепостна стена. Участъка е дълъг около 5 m и е със запазена височина от 0.5 m. Терена на цитаделата, както и южно и източно от нея, е осеян с битова керамика, като се намират и парчета черна, лакирана керамика от ранножелязната епоха. Склоновете на север и североизток са силно обрасли и там керамика не се забеляза. В близкото минало, на около 100 m западно от обекта е имало кошари, за чието строителство е използван материала от крепостните стени. Терена на цитаделата и на отделни участъци от външния град е прекопан от иманяри. След нашето посещение на крепостта и представяне на информацията в историческият музей в гр. Кърджали, обекта беше регистриран, като нов исторически обект на картата на България.

Местоположение

Надморска височина: 488 m GPS координати: 41°26’33” С.Ш. и 25°36’48” И.Д.

Източници

К. Василев
Д-р. Д. Димов

Снимки

https://goo.gl/photos/UW1JQa6YGYLqkVTH9

Планове


 

Comments are disabled.