С. Черничево – крепост на вр. Кале сърта / Градище


8 / 100

Описание и история

Средновековна крепост има на връх „Кале сърта“/„Градище“, на 3.83 km северно по права линия от центъра на село Черничево. Крепостта е изградена на продълговат връх. Обекта има неправилна правоъгълна форма с размери 97х34 m. Стените са зидани от ломени, плочести камъни споени с бял хоросан. Южната стена е дълга 92 m. Входът се намира от югоизток. Той е широк 1.1 m. Стените са запазени на височина 1.4 m. Широки са от 1.5 m на юг до 0.9 m на север. Стената е запазена в северната и източната част на укреплението, като отсечката е дълга 68 m. Най- високата част е северната половина. Тук са запазени основите на еднокорабна, едноабсидна църква с размери 12х5 m, която е разрушена при налагането на исляма. Наблизо в нивите има средновековни гробове.

Местоположение

Надморска височина: 581 m GPS координати: 41°22’57” С.Ш. и 25°47’24” И.Д.
или Надморска височина: 606 m GPS координати: 41°23’30” С.Ш. и 25°47’35” И.Д.
Ако и тук я няма, да се търси по рида спускащ се на североизток от тия координати

Източници

Балкански, И. Опис на крепостите в Крумовградско. Известия на музеите в Южна България. Том I. 1975
Делирадев, П. Принос към историческата география на Тракия, II. София, 1953
М. Гърдев

Планове

s chernichevo krepost gradishte 5fad807204bc4

Comments are disabled.