С. Таор – крепост Тауресиум / Тавор


Описание и история

Енеолитна, късноантична и средновековна крепост Тауресиум/Тавор/Градище се намира на 0.21 km източно по права линия от центъра на село Таор, пред входа на Таорската клисура. Това е родното място на византийския император Юстиниан I (527-565 г.). Крепостта е открита преди около 100 години от английския археолог Артър Евънс, който се интересува от топонима на селото Таор, подобна на античния град Тауресиум и средновековния Тавор. В по- ново време, след 2000 г. са започнали систематични археологически проучвания от музея на град Скопие, под ръководството на археолога Киро Ристов. При разкопките се установяват няколко строителни периода. Първият се датира от енеолита, вторият от късната античност и третият от средновековието. Разкритите останки на укреплението са от късната античност, като през средновековието стените, с известни поправки, са били преизползвани. Крепостта има триъгълна форма, с кули по ъглите и един челен бастион. Заедно с протехизмата и укрепените тераси тя обхваща площ от 22 дка. До момента на обекта, освен част от стените, са разкрити останки от водопровод, късноантичен некропол, част от мраморен бюст и монети сечени от владетелите между IV и VI век. В близост до местната църква на селото са открити и стълбове на раннохристиянска базилика. Според писмените извори останали до наши дни, на древния автор Прокопий, император Юстиниан I е родом от Тауресиум и след встъпването му на престола успява отново да обедини Римската империя и става един от най- известните исторически фигури по онова време. Управлява дълго и в силата си решава в памет на родното място ТаворТауресиум в близост до него да изгради град „Юстиниана Прима“, който все още е не локализиран. За неговото местоположение от години се водят научни дискусии на историци и археолози от Сърбия и Б.Ю.Р.М. Именно сръбската археология твърди, че „Юстиниана Прима“ т.е. родния град на Юстиниан I е „Царичин град“ край Лесковац. Дискусиите са научни и експертни, но все още няма категорично мнение къде се намира „Юстиниана Прима“. Като цяло предимство би трябвало да се даде на Таор, поради топонимите, версията на археолозите от Б.Ю.Р.М. е по- правдоподобна.

Местоположение

Надморска височина: 288 m GPS координати: 41°53’60” С.Ш. и 21°36’48” И.Д.

Източници

 http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%…

Планове

Тавор.jpgtavor

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.