Гр. Скопие – античен град Скупи


Описание и история

Античен и късноантичен град Скупи е един от най- важните археологически обекти в югпзападна българска Македония, днес Б.Ю.Р.М. , а също и един от големите римски градове на Балканите. Неговите останки се намират на 3.6 km северозападно по права линия от центъра на град Скопие в непосредствена близост до квартал Злоќани, вляво от вливането на река Лепенец в река Вардар в подножието на Зайчев рид на чието плато се е намирал стария Акропол. Началото на града се свързва с римската военна история и проникването на римските легиони в Македония и в Скопската котловина в края на I в.пр.н.е. Но интензивна колонизация и урбанизация в местността се развива чак след 15-та година на I век, след създаването на провинция Мизия. Съдейки по позицията, размера, правоъгълната основа, фортификационните елементи и др. има голяма вероятност града да се е развил от легионски лагер (каструм). Създаването на същинския град и самостоятелна колония- „Колония Флавиа СкупинорумСкупи се свързва с награждаване на ветераните от VII Клавдиев легион и може да се отнесе във времето на император Домициян (84-85 г.) и неговите административни реформи. В следващия период, заради благоприятното местоположение, покрай важните магистрали, които свързвали Егейско море с Централна Европа и Тракия с Адриатическо море, град Скупи се утвърждава, като важен административен, религиозен, културен и транзитен център на провинция Горна Мизия. Градът за първи път се споменава от античния географ Клавдий Птолемей във II в. Повечето от заселените ветерани, които при колонизацията получавали имоти навсякъде в Скопската котловина, са от областите на днешна Италия, Далмация, Истрия, Франция, Испания, Сирия и др. Те по правило са носители на високи граждански и свещенически, градски функции. В града населението е разнообразно по произход и социално положение. Освен градските магистрати тук са живели и много търговци, дребни чиновници и градския плебс. Повечето от населението представлявали местни тракийски жители, следвано от преселено романизирано население, но е имало и доста представители на елинизирани ориенталци от Мала Азия и преселници от Македония, Егейско море и Тракия. Относително мирния период на просперитет на града, продължава до средата на III век. След това Скупи се споменава по времето на царуването на император Галиен, когато варварски нашественици- Сармати в 253 или 258 г се прехвърлят през Дунав и тръгват на юг разграбвайки и разрушавайки всичко пред себе си. Те са спрени и победени от римските легиони точно при Скупи. В 268-69 г. силни готски и хунски нашествия белязали този регион. След реформите на Диоклециан (284-305 г.) и създаването на провинция Дардания, Скупи става столица на провинцията, а през IV век преживява втория голям икономически и културен подем. По това време император Теодосий I при своето пребиваване в Скупи в 379 и 388 г. издава два императорски указа. Град Скупи вероятно не е бил пощаден в страхотните разрушителни нашествия на хуните в 447 г. В IV век града става седалище на епископия, а по- късно и на архиепископия. В 518 г. Скупи пострадал в катастрофално земетресение, регистрирано в хрониката на Марцелин Комес. След това земетресение живота в град Скупи практически спира, въпреки че има находки, които потвърждават, че на мястото е възникнало малко селище от селски тип, което съществувало до X-XI век. Инцидентни археологически разкопки на Скупи, са започнали още преди втората световна война. Систематичните археологически изследвания започват през 1966 г. които с малки прекъсвания, непрекъснато се извършват до днес. Поради конфигурацията на терена градското селище с площ от 400 дка, има неправилна четириъгълна форма, заобиколен от крепостна стена с приблизителни размери: 738х590 m. Извън градските стени на четирите страни се намират некрополите, групирани около четири основни пътища, които излизат от града. До сега изцяло или частично са проучени: театъра, гражданската базилика, градска вила, градска баня, улица- кардос максимус, християнска базилика, части от източния и западния некропол. Градът е защитено с крепостна стена под формата на неправилен правоъгълник, построена от ломен камък, споен с много хоросан. Установени са само части от югоизточната масивна стена с ширина 3.20 m и част от югозападната стена. Театърът е издигнат е във времето на Адриан (II век). Според размерите е най- големият от четирите антични театри на територията на Б.Ю.Р.Македония. Капацитета му е около 9000 зрители. Разкрити са основните контури на сградата. Театралната сграда е дълга 98 m и широка 15 m а през нея водят три коридора до орхестрата която има радиус от 15 m. Театралната сграда и фасадата на сцената са били богато и луксозно украсени с мраморни архитектурни елементи. Гражданската базилика е обществен обект, с качествена архитектурна декорация и мозаичен под. Открита е само северната част, която представлява импозантна зала апсидално оформена на западния край с дължина 28 m. Тук са се провеждали всички съдебни процеси, договори за търговски сделки, както и други важни административни работи. Датирана е към IV век. Градската вила е частично разположена под част от християнската базилика. Частен жилищни обект, вероятно собственост на някой богат гражданин. От източната част на двореца са проучени две помещения от които едното с луксозно украсени стени с фрески и декорация. От термалната част са открити три помещения, две от които с хипокаустна система за загряване. Вилата е датирана към началото на IV век. Градските бани се намират в централната зона на града, източно от улицата- Кардос Максимус. Имат прост план, който разполага с огнище, помещения за къпане с топла и хладка вода, част за адаптиране, съблекалня, басейн за студена вода и др. Обществен обект, който освен за поддържане на хигиената е център на обществения и културния живот в града. Помещенията за къпане с топла вода имат система за подово отопление. Обектът е датиран към V век. Главната улица- една от основните градски комуникации с ориентация север- юг, характерна за всички строителни комплекси в града. Улицата е широка 8.50 m, настлана с големи каменни плочи и отделен от тротоари с колонади. От двете страни на пътя са тротоари, широки от 2.60 до 3.00 m. павирани с тухли. Датирана е към 268 г. Тя се свързва с възстановяването на града след готските опустошения. Християнската базилика е построена малко преди земетресението в 518 г. Снабдена с нартекс на западната страна, апсида на източната страна и баптистериум на южната страна, с размери 39х18 m. Корабите са разделени с колонади. Датирана е в края на V и началото на VI век.

Местоположение

Надморска височина: 280 m GPS координати: 42°01’02” С.Ш. и 21°23’32” И.Д.

Източници

 http://www.macedonium.org/Macedonium.aspx?jazik=2&kid=1&pid=34&ppid=27&t…

Планове

Skupi.jpg

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *